Bolagsanalys: TopRight Nordic Nordic MTF

Lysande investering

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-1235000-9282000-138140006189000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.1078-0.7607-0.68530.2499
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 7.2
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 20087496
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
TopRight Nordic31%-19%34%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Barrier Invest 3.3%
Daniel Moström2.9%
FAAV Invest AB12%
FOM Capital AB3.2%
Innovations Utveckling & Morgan Larsson3.3%
Nikolaos Zabaklis4.2%
Svensk Företagsförädling10.1%
Taptum Finance3.8%
Tobias Weigel2.7%
Yimayme6.5%

Lysande investering

Mangold inleder bevakning av TopRight med rekommendationen Köp och en riktkurs
på 15,75 kronor per aktie på 12 månaders sikt, en uppsida om cirka 80 procent. Mangolds bedömning är att TopRight-aktien kommer att stiga i takt med
att bolaget tar fler och större order. Bolagets nytänkande och innovativa lösningar ser vi som en viktig faktor i TopRights tillväxtresa.

Marknader som har mycket att ge

TopRight har ställt om till tre affärsområden, TopSolution, TopConstruction, och TopEnvironment. Bolagets affärsområden är inriktade på marknader i
en förändringsprocess. Vårt sätt att konsumera har ändrats. Butiker används numera ofta enbart som ett showroom (visningsrum/utställningslokal).
Även konstruktionssidan spås växa i takt med att infrastrukturen ökar i samhället. Bolag inom den här branschen efterfrågar effektiva och innovativa tekniker. Samtidigt ställer företag i samtliga branscher om till gröna och miljövänliga lösningar. Således
har TopRight både förändrade konsumtionsmönster,
teknikutveckling samt en grön trend att växa vidare utifrån.

Kundanpassade helhetslösningar

Via förvärv har TopRight skapat sig en helhet som uppfyller samtliga av kundens behov, vilket har tagit bolaget till en gynnsam position i förhållande till dess konkurrenter som har en snävare inriktning. Dotterbolagen agerar under sina egna varumärken men kan samtidigt slå sig samman. På så sätt bevaras varje
bolags expertis på det enskilda området samtidigt
som de kan mötas för att ta sig an större och komplexare affärer. Affärerna anpassas för varje enskild kund.

Välkända kunder visar nyttan

TopRight och dess dotterbolag har välkända företag som kunder inom åtskilliga branscher, exempelvis elbilstillverkaren Polestar, hemelektronikbolaget NetOnNet samt mark- och anläggningsbolaget Holst Entreprenad. TopRights order är många och varierar i storlek vilket vi på Mangold anser är ett bevis för att bolaget positionerat sig rätt. Lyckade affärer
med kända svenska och nordiska varumärken
öppnar även dörrar till nya kunder.

Synergier skapas

Bolaget har slagit samman verksamheten i Göteborg, vilket skapar både samverkan och möjlighet för kostnadseffektiviseringar. Dotterbolagen
väntas även gynnas av varandras kunder. En konsument inom ett område kan se möjligheten med de övriga, vilket ska leda till korsförsäljning.

Uppsida i aktien

Mangold värderar TopRight genom en DCF-modell. Detta resulterar i ett värde per aktie om 15,75 kronor, en uppsida om cirka 80 procent. Mangold tror att bolaget
kan växa med cirka 20 procent i genomsnitt per år under perioden 2021–2025, bortsett från förvärv. Tillväxten kommer främst via bolagets satsningar inom
TopSolutions och TopEnvironment marknader som är i sin linda och som TopRight har potential till att ta markandsandelar inom.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 7.2
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 20087496
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
TopRight Nordic31%-19%34%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Barrier Invest 3.3%
Daniel Moström2.9%
FAAV Invest AB12%
FOM Capital AB3.2%
Innovations Utveckling & Morgan Larsson3.3%
Nikolaos Zabaklis4.2%
Svensk Företagsförädling10.1%
Taptum Finance3.8%
Tobias Weigel2.7%
Yimayme6.5%

Bolaget i korthet

TopRight är en koncern med dotterbolag inom byggnadskonstruktion och tekniklösningar. Bolaget grundades 2012 och är sedan 2017 listat på Nordic Growth Market. När TopRight grundades inriktade bolaget sig på digitalt glas och ljusteknik. På så sätt ville bolaget vara med och skapa miljöer som påverkade människors handlingar, upplevelser och känslor. Efter 2017 har bolaget förändrats kraftigt genom flera förvärv och har för tillfället grenar i olika marknader och branscher.
TopRight har sedan hösten 2020 en ny strategi där dotterbolagen delas in i tre affärsområden:
TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 7.2
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 20087496
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
TopRight Nordic31%-19%34%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Barrier Invest 3.3%
Daniel Moström2.9%
FAAV Invest AB12%
FOM Capital AB3.2%
Innovations Utveckling & Morgan Larsson3.3%
Nikolaos Zabaklis4.2%
Svensk Företagsförädling10.1%
Taptum Finance3.8%
Tobias Weigel2.7%
Yimayme6.5%