Bolagsanalys: WeSC First North Stockholm

Ljus i tunneln trots pandemin

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-56800000-43400000-30300000-23300000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.7156-0.3639-0.007-0.0113
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.936
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 12902192
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
WeSC-10%8%-7%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE1.2%
Christiansson, Fredrik1.1%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension2.9%
FUTURE SECURITIES IN SCANDINAVIA2.8%
Go Mobile Nu AB44%
Jimmy Fun AB2%
Johan, Heijbel0.7%
Mangold Fondkommission AB8.6%
Swedbank AS (Estonia)1.2%
Wahlén, Jonas1.1%

Uppdatering - översikt av argument

Ljus i tunneln trots pandemi

WeSC motarbetas av den pågående pandemin. Försäljning i varuhus och multibrandkedjor på den nordamerikanska marknaden har inte fungerat under de restriktioner som råder i Nordamerika. Kunderna stannar hemma och väljer att gå online för sina inköp. Under tredje kvartalet uppgick bolagets försäljning till 2,7 miljoner kronor, i nivå med föregående kvartal, men under vår prognos. Positivt är att införsäljning för vår/sommar ökat vilket talar för att försäljningen kan ta fart under 2021.

Minskade kostnader

Bolagets fasta kostnader har minskat med 30 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Det lägre kostnadsläget gör att en förväntad ökad försäljning under 2021 snabbt kan leda till att bolaget går mot rörelsevinst. Pandemin riskerar dock att bli utdragen och Mangold utesluter dock inte att kapitaltillskott kan behövas. Bolaget har alltjämt medvind, då intresset för streetwear fortsätter att öka. En större affär har även genomförts då streetwearbolaget Suprime köpts upp av det nordamerikanska bolaget VF Corp.

Ny riktkurs efter prognosförändringar

Prognoser sköts framåt i samband med tidigare uppdatering för att återspegla de tuffa förutsättningarna. Detta läge gäller fortsatt. Mangold har därför valt att skjuta fram försäljningsprognoser ytterligare. Ny riktkurs i aktien blir 3,00 kronor på 12 månaders sikt. Det ger en uppsida i aktien på 60 procent. Att investera i WeSC medför hög risk men samtidigt finns uppsida i aktien när väl försäljningen tar fart.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.936
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 12902192
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
WeSC-10%8%-7%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE1.2%
Christiansson, Fredrik1.1%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension2.9%
FUTURE SECURITIES IN SCANDINAVIA2.8%
Go Mobile Nu AB44%
Jimmy Fun AB2%
Johan, Heijbel0.7%
Mangold Fondkommission AB8.6%
Swedbank AS (Estonia)1.2%
Wahlén, Jonas1.1%

Kort om bolaget

WeSC erbjuder kläder och accessoarer under varumärket WeSC inom segmentet premium streetwear eller streetfashion. Detta segment ska vara en blandning av
traditionell streetwear och rådande mode. Kundsegmentet är yngre kvinnor och män och inriktningen på bolagets kläder är urbana plagg som kännetecknas av stil
och funktion. Bolaget, som grundades 1999 i Stockholm, erbjöd tidigt streetwear till en mognare publik inom skateboard/sportsegmentet.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.936
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 12902192
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
WeSC-10%8%-7%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE1.2%
Christiansson, Fredrik1.1%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension2.9%
FUTURE SECURITIES IN SCANDINAVIA2.8%
Go Mobile Nu AB44%
Jimmy Fun AB2%
Johan, Heijbel0.7%
Mangold Fondkommission AB8.6%
Swedbank AS (Estonia)1.2%
Wahlén, Jonas1.1%