Mangold Insight Investerarfrukost live 7 april 9.00-1.00

Bolagsanalys: Zoomability

Banat för friktionslös framfart

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2017201820192020
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Då analysen är av slaget bolagsbevakning finns inget investment case, istället följer här en översikt av argument

Banat för friktionslös framfart

Zoomability, vars produkt är en egenutvecklad elrullstol (Zoom Uphill), visade en omsättningstillväxt på 20 procent under 2020. Trots Covid-19 har bolaget tecknat ytterligare distributionsavtal runtom i Europa, samtidigt som försäljningen i USA fortsatt att vara stark. Zoomability håller dessutom på att utveckla en ny version av ”Zoomen” tillsammans med det finska företaget Handitec. Den nya stolen, som bygger på Zoomabilitys patent och med nya funktioner, som till exempel en joystick för styrning, gör den lämpad för ännu fler individer att använda. Mangold ser positivt på produktutvecklingen samt tecknade distributionsavtal, vilka kommer att vara en stabil grund för fortsatt försäljningstillväxt under kommande år.

Regionalt förtroende

Flera av Sveriges regioner har uppmärksammat Zoomabilitys lösning. Bolaget har bland annat slutit avtal med Region Kalmar där Zoom Uphill kan subventioneras fullt ut. Även Region Stockholm har åtagit sig att subventionera upp till 20 procent av kostnaden för en Zoom Uphill. Dessa ekonomiska stöd förväntas öka benägenheten hos berörda individer att skaffa sig elrullstol. Zoomability ska under 2021 fortsätta bearbeta Sveriges regioner. Mangold ställer sig mycket positiva till detta och den effekt det eventuellt kan få på försäljningen.

Motiverat värde

Mangold använder sig av en DCF-modell för att värdera Zoomability. Modellen ger ett motiverat värde om 27,80 kronor per aktie, en uppsida om 132 procent. Bolaget visade under 2020 att försäljningstillväxten var stark, och att rörelsekostnaderna minskade. Förutsättningarna för att det motiverade värdet ska nås är fortsatt ökad försäljning genom fler avtal i Europa och USA.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Bolaget i korthet

Zoomability producerar och säljer en eldriven fyrhjuling som ger rörelsefrihet
och körglädje, utvecklad främst för personer med funktionshinder. Bolagets vision är att skapa både fysisk som mental frigörelse och höja självkänslan och livskvaliteten för sina kunder. Fordonet ökar möjligheten för individer med funktionsnedsättningar att vara med på aktiviteter som tidigare setts som hinder. Produkten kan även vara intressant för nationalparker, konferensanläggningar eller annan uthyrningsverksamhet. Zoomabilitys eldrivna fordon bidrar till ett hållbart samhälle och kan köras i både urban miljö som i natur och terräng. Bolaget grundades 2011 och listades 2019 på Spotlight Stock market.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20162017201820192020
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201820192020201820192020201820192020
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201820192020
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.