Bolagsanalys: Zoomability

Dags att accelerera

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Då analysen är av slaget bolagsbevakning finns inget investment case, istället följer här en översikt av argument

Dags att accelerera

Mangold tar upp Zoomability till bolagsbevakning. Zoomability utvecklar, producerar och säljer en eldriven fyrhjuling – Zoom Uphill – riktad till främst personer med funktionshinder. Fordonet ger dessa individer, som vanligtvis är bundna till en rullstol, en helt annan typ av rörelsefrihet. Zoom Uphill är anpassad för såväl urban miljö som terräng och är med sin design och funktion konkurrenskraftig. Genom att fordonet drivs av batterier sållar sig också bolaget till hållbara produktutvecklare. USA är bolagets största marknad, följt av länder i Europa och Australien. Med finansiering på plats nästa år ser Mangold att bolaget kan lyckas med sin kommersialisering.

Marknad och behov finns

Behovet och önskan om att få kunna vistas ute fritt i naturen är svårt att tillfredsställa för många personer med funktionsnedsättningar. Det kan dessutom vara besvärligt för dessa att ta sig fram i en stad eller i kollektivtrafik. Antalet individer i behov av rullstol uppskattas till cirka 75 miljoner i världen. Marknaden för elektriska rullstolar väntas växa med 17 procent i genomsnitt per år och marknaden för terrängfordon med 23 procent. Zoomabilitys produkt, som är en kombination av ett eldrivet terrängfordon och en elektrisk rullstol, har därmed en stor marknadspotential.

Aktie med potential

Mangold tillämpar en DCF-modell för att värdera Zoomabilitys aktie. Avkastningskravet på 16 procent reflekterar den tidiga kommersialiseringsfas som bolaget befinner sig i och resulterar i ett motiverat värde om 27,80 kronor per aktie och en uppsida på cirka 100 procent. Mangold anser att bolagets marginaler kommer att förbättras med en ökad försäljning. Mangold spår att bolaget når break-even 2023.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Bolaget i korthet

Zoomability producerar och säljer en eldriven fyrhjuling som ger rörelsefrihet
och körglädje, utvecklad främst för personer med funktionshinder. Bolagets vision
är att skapa både fysisk som mental frigörelse och höja självkänslan och livskvaliteten för sina kunder. Fordonet ökar möjligheten för individer med funktionsnedsättningar att vara med på aktiviteter som tidigare setts som hinder. Produkten kan även vara intressant för nationalparker, konferensanläggningar eller annan uthyrningsverksamhet. Zoomabilitys eldrivna fordon bidrar till ett hållbart samhälle och kan köras i både urban miljö som i natur och terräng. Bolaget grundades 2011 och listades 2019 på Spotlight Stock market.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.