Nyheter

BillerudKorsnäs: Inbjudan till webbsänd telefonkonferens – Q3 2019

BillerudKorsnäs VD och koncernchef Petra Einarsson samt Ivar Vatne, CFO, kommer samma dag att presentera delårsrapporten via en webbsänd telefonkonferens kl 9.00. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund.
Presentationen kan följas via https://edge.media-server.com/mmc/p/scc7kz3u. För att delta per telefon och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen använd något av följande telefonnummer och pinkod 16732316#.
Från Sverige:             +46 8 566 426 51
Från Storbritannien:    +44 333 300 08 04
Från USA:                  +1 631 913 14 22
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på BillerudKorsnäs webbsida.
Välkommen!
För mer information, vänligen kontakta:
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10