Nyheter

C.A.G Group AB: Penser Access: C.A.G – Låg organisk tillväxt gör att vi justerar estimaten

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/cag_20191112.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se