Nyheter

Comintelli AB: Årsredovisning och Koncernredovisning för Comintelli AB (Publ.) för verksamhetsåret 2020

Årsredovisningen kan läsas i bifogad PDF-fil samt finns tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida här (https://comintelli.com/investors/finansiella-rapporter/?lang=sv), alternativt kan beställas per e-post på ir@comintelli.com.