Besqab

Mid Cap Stockholm
Senast Betalt Daglig förändring
91
AKTIE Valuta Omsättning % +/- Köp Sälj Högst Lägst Datum
Besqab SEK 91.4 91 2019-05-22
VS

Bolagsinformation

Namn Värde
Antal Aktier 15514829
Börsvärde 1411849439
Genomsnittlig dagsomsät.
VD Anette Frumerie
Styrelseordf. Olle Nordström
Namn Värde
Volatitet 30 dagar 26.83%
Volatitet 200 dagar 36.87%
Utdelning
Senaste årsredovisningen
Direktavkastning

Bolagsinformation

Besqab bildades 1989 och deras verksamhet är i huvudsak fokuserad till Projektutveckling av bostäder. Det innebär nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på storstockholmsområdet och Uppsala.

Resultaträkning (mSEK)

2018 2017 2016
Nettoomsättning 1 311.80 2 045.17 1 206.95
Bruttoreslutat 254.50 421.05 306.68
Ebitda 146.50 371.04 277.64
Ebit 146.50 371.04 277.64
Resultat före skatt 146.20 369.57 275.92
Nettoresultat 121.50 320.09 261.53
EPS (SEK) 7.90 20.78 16.91
DPS (SEK) 2.50 6.50 6.50
2018 2017 2016
Omsättningstillväxt Å/Å -35.86% 69.45% -14.36%
Bruttomarginal 19.4% 20.59% 34.89%
EBITDA-marginal 11.17% 18.14% 30.74%
EBIT-marginal 11.17% 18.14% 30.74%
Nettomarginal 9.26% 15.65% 26.52%

Balansräkning (mSEK)

2018 2017 2016
Likvida medel 461.70 483.94 275.90
S:a omsättningstillgångar 1 981.10 1 712.44 1 702.19
S:a tillgångar 2 032.30 1 799.13 1 805.67
Eget kapital 1 310.40 1 292.31 1 075.13
S:a skulder 721.90 506.82 730.55
Nettoskuld -122.50 -389.76 -39.78

Senaste VD intervju

Information

Namn Värde
P/E 11.5
P/S 1.07
P/B 1.0639407980407
Valuta SEK
EV/EBITDA N/A
VPA 1.0291
Ek/Aktie 86.438249088067
ROE 1 %
EBIT 17900000

Insiders

Namn Antal Datum
Anette Frumerie
(VD)
1,600 2019-03-21
Anette Frumerie
(VD)
1,600 2019-03-21
Staffan Grundmark
(Regionchef)
800 2019-03-20
Johan Vestring
(Chef Affärsutveckling och exploatering)
800 2019-03-20
Rolf Bo Björfors
(Chef Fastighetsutveckling)
800 2019-03-20
Johan Vestring
(Chef Affärsutveckling och exploatering)
-700 2019-03-20
Rolf Bo Björfors
(Chef Fastighetsutveckling)
800 2019-03-20
Johan Vestring
(Chef Affärsutveckling och exploatering)
-700 2019-03-20
Sofia Ljungdahl
(Stabschef)
400 2019-03-20
Sofia Ljungdahl
(Stabschef)
400 2019-03-20

Analyser

Ägare

Namn Ägarandel Datum
Familjen Nordström, privat och genom bolag 35.6% 2018-09-28
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 8.7% 2018-09-28
Gustaf Douglas (inkl. bolag och närstående) 7% 2018-09-28
Fjärde AP-Fonden 6.7% 2018-09-28
Sven Jemsten 5.3% 2018-09-28
Carl Wale med familj 3.7% 2018-09-28
Lars Öberg (inkl bolag och närstående) 2.7% 2018-09-28
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 2.3% 2018-09-28
Kristian Wale med familj 2.1% 2018-09-28
EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY 2% 2018-09-28

Nyhetsbyrån direkt

Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

Rapportkalender