Senast Betalt Daglig förändring
14
AKTIE Valuta Omsättning % +/- Köp Sälj Högst Lägst Datum
Corem Property Group A SEK 14 13.9 2019-05-22
Corem Property Group B SEK 14.35 14.1 2019-05-22
Corem Property Group Pref SEK 333 331 2019-05-22
VS

Bolagsinformation

Namn Värde
Antal Aktier 33375020
Börsvärde 6578971671
Genomsnittlig dagsomsät.
VD Eva Landén
Styrelseordf. Patrik Essehorn
Namn Värde
Volatitet 30 dagar 45.02%
Volatitet 200 dagar 46.62%
Utdelning
Senaste årsredovisningen
Direktavkastning

Bolagsinformation

Corem Property Group är ett fastighetsbolag vars övergripande mål är att bli det ledande bolaget inom sitt segment. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av lager-, industri-, logistik- och nhandelsfastigheter. Fastighetsbeståndet består av 132 fastigheter med en total uthyrbar area om 892 059 kvm. Marknadsvärdet var per den 31 mars 2013 5,9 miljarder. Den ekonomiska uthyrningsgraden ligger vid 91 procent. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Resultaträkning (mSEK)

2018 2017 2016
Nettoomsättning 965.00 893.00 723.00
Bruttoreslutat 733.00 701.00 574.00
Ebitda 693.00 665.00 542.00
Ebit 693.00 665.00 542.00
Resultat före skatt 1 349.00 1 119.00 1 017.00
Nettoresultat 1 183.00 937.00 915.00
EPS (SEK) 3.24 2.56 12.47
DPS (SEK) 0.45 0.40 1.75
2018 2017 2016
Omsättningstillväxt Å/Å 8.06% 23.51% 15.5%
Bruttomarginal 75.96% 78.5% 96.96%
EBITDA-marginal 71.81% 74.47% 91.98%
EBIT-marginal 71.81% 74.47% 91.98%
Nettomarginal 122.59% 104.93% 129.6%

Balansräkning (mSEK)

2018 2017 2016
Likvida medel 14.00 34.00 7.00
S:a omsättningstillgångar 66.00 98.00 45.00
S:a tillgångar 15 712.00 13 353.00 12 118.00
Eget kapital 5 302.00 4 340.00 3 671.00
S:a skulder 10 410.00 9 013.00 8 447.00
Nettoskuld 9 254.00 7 929.00 7 522.00

Senaste VD intervju

Information

Namn Värde
P/E 4.32
P/S 5.29
P/B 1.1796614077461
Valuta SEK
EV/EBITDA N/A
VPA 0.718
Ek/Aktie 15.284435199421
ROE 5 %
EBIT 181000000

Insiders

Namn Antal Datum
Jesper Peder Carlsö
(Uthyrningschef)
-1,000 2018-11-02
Jesper Peder Carlsö
(Uthyrningschef)
-1,099 2018-11-02
Jesper Peder Carlsö
(Uthyrningschef)
-900 2018-11-02
Jesper Peder Carlsö
(Uthyrningschef)
-100 2018-11-02
Jesper Peder Carlsö
(Uthyrningschef)
-46 2018-11-01
Kattvik Financial Services Aktiebolag
(Styrelseledamot/suppleant)
-575,000 2018-10-24
Kattvik Financial Services Aktiebolag
(Styrelseledamot/suppleant)
-1,168,500 2018-10-24
Kattvik Financial Services Aktiebolag
(Styrelseledamot/suppleant)
-570,000 2018-10-24
Kattvik Financial Services Aktiebolag
(Styrelseledamot/suppleant)
-40,000 2018-10-24
Patrik Tillman
(Styrelseledamot/suppleant)
570,000 2018-10-24

Analyser

Ägare

Namn Ägarandel Datum
Rutger Arnhult via bolag 41.8% 2018-06-30
Gårdarike 13.7% 2018-06-30
Länsförsäkringar fonder 7.9% 2018-06-30
Citi Switz 4.6% 2018-06-30
Swedbank Robur 2.8% 2018-06-30
Pomona Gruppen AB 2.2% 2018-06-30
CNBY - Norges Bank 2% 2018-06-30
Livförsäkrings AB Skandia 2% 2018-06-30
SEB Life International Assurance 2% 2018-06-30
Fjärde AP-Fonden 1.8% 2018-06-30

Nyhetsbyrån direkt

Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

Rapportkalender