Creades

Mid Cap Stockholm
Senast Betalt Daglig förändring
313
AKTIE Valuta Omsättning % +/- Köp Sälj Högst Lägst Datum
Creades A SEK 313 312 2019-05-22
VS

Bolagsinformation

Namn Värde
Antal Aktier 8199253
Börsvärde 2566366189
Genomsnittlig dagsomsät.
VD John Hedberg
Styrelseordf. Sven Hagströmer
Namn Värde
Volatitet 30 dagar 30.52%
Volatitet 200 dagar 16.55%
Utdelning
Senaste årsredovisningen
Direktavkastning

Bolagsinformation

Strategin är att vara en engagerad ägare i små- och medelstora bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill – som ägare med inflytande – verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna.

Resultaträkning (mSEK)

2018 2017 2016
Nettoomsättning
Bruttoreslutat
Ebitda 532.00 264.00 325.00
Ebit 532.00 264.00 325.00
Resultat före skatt 535.00 260.00 325.00
Nettoresultat 535.00 254.00 315.00
EPS (SEK) 42.52 19.57 24.18
DPS (SEK) 14.00 14.00 14.00
2018 2017 2016
Omsättningstillväxt Å/Å
Bruttomarginal
EBITDA-marginal
EBIT-marginal
Nettomarginal

Balansräkning (mSEK)

2018 2017 2016
Likvida medel 220.00 371.00 355.00
S:a omsättningstillgångar 260.00 595.00 532.00
S:a tillgångar 3 744.00 3 595.00 3 525.00
Eget kapital 3 699.00 3 399.00 3 319.00
S:a skulder 45.00 196.00 206.00
Nettoskuld -220.00 -371.00 -355.00

Information

Namn Värde
P/E 7.17
P/S N/A
P/B 0.64095059665335
Valuta SEK
EV/EBITDA N/A
VPA 24.4685
Ek/Aktie 321.21941436021
ROE 8 %
EBIT 293000000

Insiders

Namn Antal Datum
Sven Hagströmer
(Styrelseordförande)
258,048 2019-02-05
Sven Hagströmer
(Styrelseordförande)
258,048 2019-02-05
Sven Hagströmer
(Styrelseordförande)
-258,048 2019-02-05
Sven Hagströmer
(Styrelseordförande)
-258,048 2019-02-05
John Hedberg
(VD)
9,000 2019-02-05

Analyser

Ägare

Namn Ägarandel Datum
Sven Hagströmer ink familj 64.3% 2018-09-30
Spiltan Fonder 2.5% 2018-09-30
H&Q Särskilda Pensionsstiftelse 2.1% 2018-09-30
Avanza Pension 1.8% 2018-09-30
Jan Röring 0.5% 2018-09-30
JP Morgan Bank Luxembourg 0.5% 2018-09-30
Nordnet pensionsförsäkringar 0.5% 2018-09-30
SEB Sverige Indexfond 0.5% 2018-09-30
Anita Wästberg 0.3% 2018-09-30
Skandinaviska enskilda Luxemburg 0.3% 2018-09-30

Nyhetsbyrån direkt

Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

Rapportkalender