European Institute of Science

Spotlight Stock Market
Senast Betalt Daglig förändring
0.29
AKTIE Valuta Omsättning % +/- Köp Sälj Högst Lägst Datum
European Institute of Science B SEK 0.276 0.242 2019-10-18
VS

Bolagsinformation

Namn Värde
Antal Aktier 21350000
Börsvärde 6191500
Genomsnittlig dagsomsät.
VD Dario Kriz
Styrelseordf. Lars-Olof Hansson
Namn Värde
Volatitet 30 dagar 237.18%
Volatitet 200 dagar 226.81%
Utdelning
Senaste årsredovisningen
Direktavkastning

Bolagsinformation

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

Resultaträkning (mSEK)

2018 2017 2016
Nettoomsättning 0.32 0.71 1.11
Bruttoreslutat 0.19 -0.04 0.57
Ebitda -3.10 -1.19 -0.77
Ebit -3.11 -1.19 -0.77
Resultat före skatt -3.11 -1.19 -0.76
Nettoresultat -3.11 -1.19 -0.76
EPS (SEK) -0.23 -0.15 -0.09
DPS (SEK)
2018 2017 2016
Omsättningstillväxt Å/Å -55.76% -35.97% -1.07%
Bruttomarginal 61.59% -4.92% -3.15%
EBITDA-marginal -984.76% -166.43% -106.56%
EBIT-marginal -986.35% -166.57% -106.65%
Nettomarginal -986.35% -166.57% -106.65%

Balansräkning (mSEK)

2018 2017 2016
Likvida medel 0.99 2.07 1.11
S:a omsättningstillgångar 1.61 2.75 1.58
S:a tillgångar 1.63 2.78 2.33
Eget kapital 1.37 2.52 2.13
S:a skulder 0.25 0.27 0.20
Nettoskuld -0.99 -2.07 -1.11

Information

Namn Värde
P/E -1.2608695652174
P/S 12.435936507936
P/B 6.2163654618474
Valuta SEK
EV/EBITDA N/A
VPA -0.0524
Ek/Aktie 0.07373408350607
ROE -71 %
EBIT -706000

Insiders

Namn Antal Datum
Darijo Kriz
(Styrelseledamot/suppleant,VD)
1,380 2019-10-03
Darijo Kriz samt Kirstin Kriz
(Styrelseledamot/suppleant,VD)
166,119 2019-09-15
Darijo Kriz
(Styrelseledamot/suppleant,VD)
-97,881 2019-09-15
Darijo Kriz
(Styrelseledamot/suppleant,VD)
97,881 2019-09-15
Darijo Kriz samt Kirstin Kriz
(Styrelseledamot/suppleant,VD)
-166,119 2019-09-15
Darijo Kriz samt Kirstin Kriz
(Styrelseledamot/suppleant,VD)
15,000 2019-05-03
Darijo Kriz samt Kirstin Kriz
(Styrelseledamot/suppleant,VD)
15,000 2019-05-03
Darijo Kriz
(Styrelseledamot/suppleant samt Vd)
3,143 2019-04-04
Darijo Kriz
(Styrelseledamot/suppleant samt Vd)
3,143 2019-04-04
Ulric Aspegrén
(Styrelseledamot/suppleant)
92,253 2019-03-29

Analyser

Ägare

Namn Ägarandel Datum
Ulric Aspegrén 13.97% 2019-10-18
Åke Linder 4.59% 2019-07-16
Lars Hansson 3.85% 2019-07-16
Dario Kriz 3.79% 2019-10-18
Bo Göran Åkerlund 3.39% 2019-07-16
KrizStudios AB 2.23% 2019-10-18
Kirstin Kriz 1.77% 2019-07-16
Margareta Kriz 1.7% 2019-10-18
Göran Wigbring 1.41% 2019-07-16
Hans Gottlow 1.38% 2019-07-16

Nyhetsbyrån direkt

Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

Rapportkalender