Orexo

Mid Cap Stockholm
Senast Betalt Daglig förändring
39.1
AKTIE Valuta Omsättning % +/- Köp Sälj Högst Lägst Datum
Orexo SEK 39.28 39.18 2021-05-04
VS

Bolagsinformation

Namn Värde
Antal Aktier 34710639
Börsvärde 1357185984.9
Genomsnittlig dagsomsät.
VD Nikolaj Sørensen
Styrelseordf. James Noble
Namn Värde
Volatitet 30 dagar 26.50%
Volatitet 200 dagar 52.49%
Utdelning
Senaste årsredovisningen
Direktavkastning

Bolagsinformation

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag, med kommersiell verksamhet i USA och F&U i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi och kommersiell verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® (buprenorfin och naloxon) för underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden. Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som idag marknadsförs genom licensavtal. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen och OTC-marknaden i USA (ORXOY). De största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Resultaträkning (mSEK)

2020 2019 2018
Nettoomsättning 663.60 844.80 783.10
Bruttoreslutat 598.00 739.20 611.40
Ebitda 19.00 272.20 116.60
Ebit -19.90 231.20 95.80
Resultat före skatt -38.30 227.90 92.20
Nettoresultat -84.40 219.10 137.90
EPS (SEK) -2.44 6.33 3.99
DPS (SEK)
2020 2019 2018
Omsättningstillväxt Å/Å -21.45% 7.88% 21.66%
Bruttomarginal 90.11% 87.5% 94.39%
EBITDA-marginal 2.86% 32.22% 34.76%
EBIT-marginal -3% 27.37% 29.52%
Nettomarginal -12.72% 25.94% 27.98%

Balansräkning (mSEK)

2020 2019 2018
Likvida medel 505.30 816.80 589.80
S:a omsättningstillgångar 831.60 1 221.20 1 059.50
S:a tillgångar 1 232.90 1 501.10 1 286.70
Eget kapital 558.50 706.40 476.10
S:a skulder 674.40 794.70 810.50
Nettoskuld -280.80 -527.20 -269.20

Vd-intervjuer

Information

Namn Värde
P/E -16.080072196243
P/S 2.0451223628692
P/B 2.5377449231488
Valuta SEK
EV/EBITDA N/A
VPA -0.9098
Ek/Aktie 15.447271887005
ROE -6 %
EBIT -36800000

Insiders

Namn Antal Datum
Nikolaj Arrild Sørensen
(Verkställande direktör (VD))
10,000 2021-05-03
Dennis Urbaniak
(Annan ledande befattningshavare)
0 2021-02-25
Nikolaj Arrild Sørensen
(Verkställande direktör (VD))
1,500 2021-02-15
James Noble
(Styrelseordförande)
2 2021-02-05
Nikolaj Arrild Sørensen
(Verkställande direktör (VD))
5,000 2021-02-01
Johannes Doll
(EVP and Chief Commercial Officer)
15,040 2020-05-04
Robert dElUCA
(President Orexo US Inc)
3,384 2020-05-04
Nikolaj Arrild Sørensen
(VD)
21,150 2020-05-04

Analyser

Ägare

Namn Ägarandel Datum
Novo A/S 27.8% 2021-03-31
HealthCap 10.2% 2021-03-31
Avanza Pension 6.9% 2021-03-31
Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP) 5.9% 2021-03-31
Anders Walldov direct and indirect 4.6% 2021-03-31
Lancelot Asset Management Avalone 1.8% 2021-03-31
Swedbank Insurance 1.5% 2021-03-31
Orexo AB 1.2% 2021-03-31
Futur Pension 0.7% 2021-03-31
Thomas Lundqvist 0.7% 2021-03-31

Nyhetsbyrån direkt

Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

Rapportkalender