Nyheter

Crunchfish erhåller samfinansiering från Business Sweden avseende etableringsprojektet i Indien

I slutet av februari meddelade Crunchfish att bolaget ökar takten på den indiska marknaden genom ett avtal med Business Sweden (https://www.crunchfish.com/investors/pressmeddelanden/crunchfish-okar-takten-pa-den-indiska-marknaden-genom-ett-avtal-med-business-sweden/). Business Sweden kommer att bidra till Crunchfishs etablering i Indien inom framförallt tre områden; 1) bidrag med marknadsföring till bolagets målsegment, 2) etablering av kontaktnätverk med representanter från indiska regeringen och olika myndigheter samt 3) etablering av kontakter med viktiga aktörer inom den privata sektorn. I samband med att avtalet ingicks, ansökte Crunchfish även om samfinansiering av programmet från Business Sweden. Denna ansökan om 200 000 SEK har nu godkänts, vilket innebär att Business Sweden kommer att bidra med motsvarande 50 % av projektkostnaderna som sammanlagt uppgår till 400 000 SEK.

 

Om Business Sweden

Business Sweden ägs gemensamt av den svenska staten och det svenska näringslivet (genom Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening) med ett mandat och ett uppdrag att dels hjälpa internationella företag att få tillgång till den svenska marknaden, och dels att hjälpa svenska företag med expansion på internationella marknader. Kunderna spänner från nystartade företag, via små och medelstora företag, till multinationella bolag, med skräddarsydda tjänster som tillgodoser alla dessa segment. Business Sweden har en helhetssyn som erbjuder både praktisk support, strategisk och praktisk expertis och en unik förmåga att skapa tillgång där det är svårt att få tillgång, både i Sverige och genom sina 44 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Afrika och Asien. Stilla havet. Business Swedens expertis, närvaro och exklusiva tillgång till nätverk och intressenter i både den offentliga och privata sektorn på dessa marknader ger en överlägsen förmåga att hjälpa kunderna navigera i regionala affärsstrukturer för att utöka sin verksamhet.

 

För mer information kontakta:
Joachim Samuelsson, VD Crunchfish
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se.Telefon +46 40 200 250.