Nyheter

Dicot AB (publ): Stora framsteg i produktionen av Dicots läkemedelskandidat

Produktionen sker genom en semisyntes där växtdelar först extraheras varefter naturliga molekyler renas fram. Dessa syntetiseras sedan vidare till den läkemedelsubstans som ska ingå i slutprodukten Libiguin®. Dicot har under lång tid arbetat med effektivisering samt uppskalning av tillverkningsprocessen för att få fram tillräckligt med substans till de aktiviteter som nu genomförs i det prekliniska programmet samt till de kommande Fas 1 studierna. Det positiva produktionsresultatet innebär att tillgången av läkemedelsubstans nu är säkrad långt in i den kliniska fasen.

”Det är ett väldigt viktigt steg i utvecklingen av vår läkemedelskandidat som nu har genomförts tillsammans med Anthem Biosciences i Indien. Att öka effektiviteten i produktionen på det här sättet gör att vi får fram mycket större kvantiteter och att kostnaden per producerat gram sjunker avsevärt.”, säger Göran Beijer, VD på Dicot AB.

Har du ytterligare frågor vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.