Nyheter

Eastnine AB (publ): Penser Access: Eastnine – Snart ett renodlat fastighetsbolag

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/east_20191112.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se