Nyheter

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Duni AB

Flaggningsmeddelande i Duni AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556536-7488 Duni AB
Instrument SE0000616716 ordinary shares
Innehavare Polaris Capital Management, LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 662 324
Antal rösträtter 4 662 324
 
Transaktionen
Datum 2020-11-20
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 4 707 799
 – direkt innehavda rösträtter 4 707 799
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 10,0168 %
 – direkt innehavda rösträtter 10,0168 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,0168 % 4 707 799
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 10,0168 % 4 707 799
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 – innehav upphör för 232665
 – antal rösträtter 84 141
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 232701
 – antal rösträtter 15 348
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för BPP09
 – antal rösträtter 25 000
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för CHGE16
 – antal rösträtter 86 210
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 847625
 – antal rösträtter 24 400
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för S2LH
 – antal rösträtter 646 400
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för P 23156
 – antal rösträtter 46 200
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för GAN22
 – antal rösträtter 40 000
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för GES6
 – antal rösträtter 169 703
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för AFW66
 – antal rösträtter 89 700
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 260069
 – antal rösträtter 8 700
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för LMT437
 – antal rösträtter 248 193
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 2319980000
 – antal rösträtter 46 300
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 847624
 – antal rösträtter 103 160
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för AGM75
 – antal rösträtter 132 022
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 18477
 – antal rösträtter 59 700
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 794500
 – antal rösträtter 70 900
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 839430
 – antal rösträtter 125 200
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 851387
 – antal rösträtter 101 975
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 575492
 – antal rösträtter 63 002
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 550828
 – antal rösträtter 45 000
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för RSY8
 – antal rösträtter 505 400
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för GVX01
 – antal rösträtter 47 900
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 152105
 – antal rösträtter 1 566 400
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 – innehav upphör för 152108
 – antal rösträtter 356 845
 – slutdatum för fullmakt 2020-11-20
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 4 707 799
 – andel av rösträtter 10,0168 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.