Nyheter

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i GARO Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556051-7772 GARO Aktiebolag
Instrument SE0008008262 ordinary shares
Innehavare SEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 495 472
Antal rösträtter 495 472
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-09-18
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 501 017
 – direkt innehavda rösträtter 501 017
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 5,01017 %
 – direkt innehavda rösträtter 5,01017 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,01017 % 501 017
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 5,01017 % 501 017
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 501 017
 – andel av rösträtter 5,01017 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Marcis Revelins
 – telefon +46 8 522 296 10
 – mejl GroupComplianceControlRoom@seb.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.