Nyheter

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hembla AB

Flaggningsmeddelande i Hembla AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556498-9449 Hembla AB
Instrument Class A and B shares
Innehavare Vega Holdco S.a r.l.
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-11-05
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 0
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 0 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Christoffer Benninge
 – telefon +46702208213
 – mejl christoffer.benninge@roschier.com
 
Kommentar
ISIN: SE0005877180 and SE0005594728
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.