Nyheter

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Humana AB

Flaggningsmeddelande i Humana AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556760-8475 Humana AB
Instrument SE0008040653 Equity
Innehavare Nordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 662 855
Antal rösträtter 2 662 855
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-04-07
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 2 589 689
 – direkt innehavda rösträtter 2 589 689
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 4,87332 %
 – direkt innehavda rösträtter 4,87332 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,87332 % 2 589 689
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 4,87332 % 2 589 689
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 – innehav upphör för Nordea Norge Verdi
 – antal rösträtter 2 589 689
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 2 589 689
 – andel av rösträtter 4,87332 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.