Nyheter

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Karo Pharma Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Karo Pharma Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556309-3359 Karo Pharma Aktiebolag
Instrument SE0007464888 Shares
Innehavare Venture Holding S.a.r.l. SPF
 
Före transaktionen
Antal aktier 11 220 270
Antal rösträtter 5 220 270
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-11-27
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 11 501 825
 – direkt innehavda rösträtter 5 501 825
 – indirekt innehavda rösträtter 6 000 000
Andel
 – aktier 5,1 %
 – direkt innehavda rösträtter 2,4448 %
 – indirekt innehavda rösträtter 2,6662 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,111 % 11 501 825
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 5,111 % 11 501 825
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 – bolag Venture S.a.r.l.
 – antal rösträtter 6 000 000
 – andel av rösträtter 2,6662 %
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 11 501 825
 – andel av rösträtter 5,1111 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.