Nyheter

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Odd Molly International AB

Flaggningsmeddelande i Odd Molly International AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556627-6241 Odd Molly International AB
Instrument Stamaktie A
Innehavare Rolfshammar AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2020-10-15
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 4 260 110
 – direkt innehavda rösträtter 0
 – indirekt innehavda rösträtter 4 260 110
Andel
 – aktier 8,81176 %
 – direkt innehavda rösträtter 0 %
 – indirekt innehavda rösträtter 8,81176 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,81176 % 4 260 110
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 8,81176 % 4 260 110
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 – bolag Millennium Fastigheter Holding AB
 – antal rösträtter 4 260 110
 – andel av rösträtter 8,81176 %
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 4 260 110
 – andel av rösträtter 8,81176 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Gustav Björndahl
 – telefon 0735170008
 – mejl gustav.bjorndahl@glimstedt.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.