Nyheter

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Oncopeptides AB

Flaggningsmeddelande i Oncopeptides AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556596-6438 Oncopeptides AB
Instrument Ordinary shares
Innehavare HealthCap VI LP
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2021-04-08
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 11 322 400
 – direkt innehavda rösträtter 11 322 400
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 15,07947 %
 – direkt innehavda rösträtter 15,07947 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 15,07947 % 11 322 400
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 15,07947 % 11 322 400
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 11 322 400
 – andel av rösträtter 15,07947 %
 
Kommentar
Changes due to: Share loan.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.