Nyheter

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SAAB Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i SAAB Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556036-0793 SAAB Aktiebolag
Instrument SE0000112385 Aktier serie B
Innehavare Första AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier 6 809 325
Antal rösträtter 6 809 325
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-08-07
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 6 689 325
 – direkt innehavda rösträtter 6 689 325
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 4,9242 %
 – direkt innehavda rösträtter 4,25256 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,25256 % 6 689 325
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 4,25256 % 6 689 325
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 6 689 325
 – andel av rösträtter 4,25256 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.