Nyheter

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Wise Group AB

Flaggningsmeddelande i Wise Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556686-3576 Wise Group AB
Instrument SE0007277876 Ordinary shares
Innehavare Erik Juhler
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 092 000
Antal rösträtter 1 092 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-11-27
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 1 113 951
 – direkt innehavda rösträtter 1 078 319
 – indirekt innehavda rösträtter 35,632
Andel
 – aktier 15,07201 %
 – direkt innehavda rösträtter 14,5899 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0,48211 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 15,07201 % 1 113 951
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 15,07201 % 1 113 951
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 – bolag Juhler Holding A/S
 – antal rösträtter 35 632
 – andel av rösträtter 0,48211 %
 
Koncernens samlade innehav
 – antal rösträtter 1 113 951
 – andel av rösträtter 15,07201 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.