Nyheter

Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 juni 2020) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 
36 020 och antalet A-aktier minskade med samma antal under juni till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 324 180. 

Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Under juni 2020 omvandlades 36 020 A-aktier till B-aktier, vilket inte förändrade det totala antalet aktier men minskade antalet röster.Per den 30 juni 2020 uppgår Starbreeze aktiekapital till 7 246 093 kronor, fördelat på sammanlagt 362 304 633 aktier, varav 85 444 417 A-aktier och 276 860 216 B-aktier. Antalet röster uppgår till 1 131 304 386.

##