Nyheter

Förtydligande rörande Jan Erikssons, styrelseledamot i Raybased Holding AB (Publ), insynsrapportering till Finansinspektionen 2020-09-14

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist                                                            
VD, Raybased AB (publ)                  
Telefon: +46 702 58 38 88                         
jonas.almquist@raybased.com  

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare.

www.raybased.com