Nyheter

Freja eID Group: Freja eID+ med i Sveriges anmälan som europeisk e-legitimation

Freja eID är sedan tidigare en internationell e-legitimation öppen för användare från andra länder.  Vad som förändras i och med den nu inlämnade ansökan är att svenska medborgare kommer få en möjlighet att använda sin svenska e-legitimation inom EU samt i Norge, Island, Färöarna samt Lichtenstein.

En föranmälan följs av att de andra länderna inom eIDAS-samarbetet återkopplar på Sveriges föranmälan. Detta kommer att ske under våren och därefter gör Sverige en formell anmälan att de svenska e-legitimationerna ska accepteras av de andra länderna vilket beräknas ske under hösten 2021. De andra länderna har då ett år på sig att implementera stöd för de svenska e-legitimationerna i sina offentliga e-tjänster.

Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB kommenterar:

”I Sverige har de flesta vid det här laget förstått att en e-legitimation är ett oumbärligt verktyg i ett digitaliserat samhälle. Så ser det inte ut i resten av världen och utgångspunkten för lanseringen av Freja eID var att skapa en e-legitimation som kan skalas internationellt. Vi har redan påbörjat detta arbete och genom denna ansökan att bli en eIDAS-godkänd lösning skapas ännu bättre förutsättningar att expandera i Europa.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se