Nyheter

Gold Town Games: Europalansering av World Football Manager med förändrad strategi

Vi ser fram emot att inom ett par veckor vara redo att lansera World Football Manager på nya marknader i Europa. Vårt mål är att kostnadseffektivt bygga upp en lönsam användarbas inför framtida marknadssatsningar och en global lansering. 

Bolagets styrelse har beslutat att revidera målsättningen att Gold Town Games ska uppvisa svarta siffror vid slutet av kvartal två 2020. I det osäkra marknadsläget som är gällande skjuts den målsättningen på framtiden. Bolaget inleder nu en ny fas i vilken marknadsarbetet präglas av en bevakande kostnadsmedvetenhet framför stora investeringar i nya användare på bred front.

Sedan uppmaningen till social distansering kan vi urskilja positiva förändringar i vår användardata. De existerande användarna spenderar nu mellan fem till tio procent mer tid i våra spel och försäljningen är fortsatt på ungefär samma nivå som under årets inledande månader.

Vi ser en tendens att antalet nedladdningar av World Hockey Manager minskar. Det är motsatsen till den ökning vi tidigare år sett på vårkanten, då ett intensivt publik- och mediaintresse brukar följa avgörandet i de stora nationella hockeyligorna och då VM normalt spelas. Upphållet i sportvärlden försvårar även möjligheten till samarbeten med mediapartners och sponsorer för att nå ut till vår målgrupp. Vi utforskar därför nya möjligheter på marknadssidan och potentiella samarbeten med branschkollegor.

Vidare har bolagets ledning beslutat att förlägga bolagsstämman till juni månad. Datum kommuniceras vid senare tillfälle och tills dess, ta hand om er och fortsätt att håll den sociala distansen och spela våra spel.

Pär Hultgren
VD, Gold Town Games