Nyheter

Gold Town Games: World Football Manager lanseras på nya marknader

Bolaget väljer i detta skede att smyglansera spelet för att öka kunskapen om de olika ländernas marknader och målgrupper. Lärdomar från tidigare lanseringar visar på att framförallt retention kan variera ganska mycket mellan länder och målgrupp. Det primära syftet med lanseringen i den här fasen är därför att samla in användardata för att skapa bästa möjliga förutsättningar inför när bolaget väljer en mer offensivt marknadsföring.

– Lansering av WFM på omfattande mobilspels- och fotbollsmarknader som Tyskland och Frankrike är en milstolpe för bolaget och vi ser verkligen framemot mottagandet av spelet. Användardatan och de kunskaper vi genererar kommer att vara oerhört värdefulla inför framtida marknadsaktiviteter, säger Gold Town Games VD, Pär Hultgren.