Nyheter

Image Systems AB: Image Systems affärsområde Motion Analysis erhåller order om ca 2,1 ifrån Kina

Ordern innefattar beställning av mjukvaran TrackEye samt ett urval av tillägsmoduler till Reinfe Technology Ltd som är verksamma i Kina.

TrackEye är ett världsledande system för avancerad mätning och analys av bilder. Produkten täcker hela processen från bildinläsning, målföljning och analys fram till färdig rapport. TrackEye är en de facto standard vid många av världens största provplatser inom flyg, rymd och försvar.