Insiders

Namn Antal Datum
Pär Hultgren
(VD)
-50000 2019-10-28
Pär Hultgren
(VD)
25000 2019-10-28
Pär Hultgren
(VD)
50000 2019-10-25
Pär Hultgren
(VD)
184404 2019-10-18
Pär Hultgren
(VD)
64800 2019-10-18
Magnus Orregård
(Styrelseledamot/suppleant)
25000 2019-10-17
Magnus Orregård
(Styrelseledamot/suppleant)
45396 2019-10-17
Magnus Orregård
(Styrelseledamot/suppleant)
31746 2018-07-06