Nyheter

Investment AB Latour: Johan Menckel förstärker Latours ledning

Johan Menckel har en lång industriell och internationell erfarenhet från bla. Asien och USA, något som gör att han har en bra match med Latour som långsiktig huvudägare i stora och ledande internationella industriföretag. Johan kommer närmast från posten som VD och koncernchef för Gränges, och har dessförinnan haft flera ledande befattningar inom Sapa-koncernen och dessutom varit konsult på Accenture.

”Jag ser med glädje fram emot att få fortsätta utveckla Latour med Johan Menckel i vår koncernledning”, säger Johan Hjertonsson, VD på Investment AB Latour.

Johan Menckel tillträder senast den 1 augusti 2021.

Göteborg, 13 januari 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD Investment AB Latour AB, +46 702 29 77 93
Johan Menckel, tillträdande Chief Investment Officer, +46 733 99 34 19

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 69 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.