Nyheter

IRRAS: Första patienten behandlad med nyutvecklade Hummingbird Solo ICP Monitoring System

Den första patienten globalt har nu behandlats med Hummingbird Solo, en nyutvecklad produkt inom IRRAS innovativa produktfamilj Hummingbird ICP Monitoring, som lanserades i december förra året. Hummingbird Solo är en skallbensskruv med enbart en lumen som mäter trycket i patientens hjärnvävnad och stödjer diagnos och behandling av patientens intrakraniella tryck (ICP) efter en traumatisk hjärnskada (TBI), subaraknoidalblödning eller stroke. 

Den första Hummingbird Solo-patienten behandlades av ett team lett av neurokirurg Dr. Andrew Carlson på University of New Mexico (UNM) Hospital i Albuquerque, New Mexico.

”Enkelheten i insättningen av skallbensskruven Hummingbird Solo och i systemets inställningar ger oss möjlighet att snabbt och tryggt övervaka kritiskt sjuka patienter, som drabbats av traumatisk skallskada” säger Dr. Carlson, assisterande professor inom neurokirurgi på UNM Hospital. ”Vår mission på UNM Hospital är att erbjuda patienter den bästa vårdkvalitén och vi är stolta över att vara det första sjukhuset i världen att använda denna nästa generations teknik.”

Traumatisk hjärnskada definieras som ett slag mot huvudet som stör hjärnans normala funktioner. Globalt är TBI en av de vanligaste typerna av skada som leder till döden eller långvariga handikapp, med förödande påverkan på patienter och deras familjer. Det uppskattas att livstidskostnaden för direkta och indirekta sjukvårdkostnader för TBI enbart i USA är över 75 miljarder USD.[ 1] I USA och EU drabbas 5,4 miljoner människor av TBI varje år och 1,3 miljoner får skador som kräver sjukhusvistelse.[ 2]

”Idag är det en viktig milstolpe för IRRAS när vi firar den första behandlingen med Hummingbird Solo-produkterna” säger Will Martin President och CCO på IRRAS. ”Utökningen av Hummingbird-familjen erbjuder en unik och förenklad övervakningslösning för neurointensivvård och vi tror att Hummingbird Solo kan växa till marknadsledare i den globala marknaden för ICP-övervakning.”

Mätningen av en patients intrakraniella tryck är en kritisk del i behandling av TBI och Hummingbird Solo är designad för att kontinuerligt övervaka patientens ICP genom placering av en liten sensor direkt i hjärnvävnaden. I stället för att använda en trådtöjningsgivare eller fiberoptisk sensor, som i andra ICP mätare på marknaden, så använder Hummingbird-systemet en liten luftblåsa som möjliggör enkel inställning och automatisk omkalibrering varje timme. Tekniken med luftblåsan eliminerar utmaningar som finns hos andra system, inklusive omständliga inställningar och ICP-mätningar som inte kan omkalibreras och därmed blir allt mer felaktiga över tid.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com 

Europa

Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2020 kl. 10.00 (CET).

1.
Severe TBI. Centers for Disease Control and Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, 2 Apr. 2019, www.cdc.gov/traumaticbraininjury/severe.html.

2. Traumatic Brain Injury Fact sheets and Policy brief. Center-TBI, https://www.center-tbi.eu/files/news/21571f81-20b8-4860-a3dd-1f6e27d02b3d.pdf.