Nyheter

Kompletterande information avseende pressmeddelande: FundedByMe AB (publ) genomför riktad nyemission om drygt 5,4 MSEK

”Det är mycket glädjande att professionella investerare och större ägare har förtroende för oss och den strategiska inriktning, med fokus på lönsam tillväxt, som presenterades på vår pressträff i december. Kapitaltillskottet ger en bra grund för det fortsätta arbetet att driva verksamheten mot lönsamhet.”, säger FundedByMe:s vd Anders Sahlgren.

*Teckningskursen på 1,10 kronor per aktie motsvarar en rabatt om 20% jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de 12 första börsdagarna i december 2020 (1/12 – 16/12), vilket även är i linje med den volymvägda genomsnittskursen för de närmaste 20 handelsdagarna innan emissionen aviserades. Villkoren är i paritet med bolagets tidigare erbjudanden och styrelsen gör därmed bedömningen att villkoren är marknadsmässiga.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 20 074 578 antal aktier. Nyemissionen medför en utspädningseffekt om 25,18 % av aktier baserat på det totala antalet aktier i FundedByMe vid tiden för emissionen. Nyemissionen av A-aktier, med 10 röster per aktie, innebär att rösterna späds ut med 33,18 %.

*Större aktieägare, d v s aktieägare som tidigare ägde mer än 1 procent av kapitalet i Bolaget, som deltagit i den riktade emission är: Gustav Rentzhog, Tor Bonnier, Baldzby Abp, Skyddsprodukter i Sverige AB, Per Johan Jörgensen, Leif Claesson, Polynom Investment AB, Scandinavian Venture Capital AB, Advokatfirman Pär Broomé, Zelman Silberthau och Bengt Warborn.
 

För ytterligare information kontakta:
Anders Sahlgren, VD
Telefon: +46 (0)704 21 68 01
E-post: anders@fundedbyme.com

Mats Jonsson, IR Ansvarig
Telefon: +46 (0)763 16 24 92
E-post: mats.jonsson@laika.se

Om FundedByMe
FundedByMe är noterat på Nordic Growth Market (NGM) och består av crowdfundingverksamheten FundedByMe, helägda dotterbolaget Laika Consulting och delägda dotterbolaget Feminvest samt delägande i internationella crowdfundingbolag.  FundedByMe tillhandahåller en plattform för kapitalanskaffning och är idag ledande i segmentet equity crowdfunding inom EU. FundedByMe grundades 2011 och har hjälpt fler än 650 bolag att skaffa över 700 miljoner SEK. Dotterbolaget Laika Consulting arbetar med Investor Relations och finansiell kommunikation och har medverkat vid kapitalanskaffningar på över fem miljarder kronor. FundedByMe har tillsammans med dotterbolagen Laika Consulting och Feminvest en etablerad bas på över 250 000 investerare. Besök Bolagets hemsidor www.fundedbyme.com, www.laika.se, www.feminvest.se eller bolagets Investor Relations-sida https://www.fundedbyme.com/sv/investor-relations/ för ytterligare information om bolaget och aktien.