Om Mangold Insight

Mangold Insight är Mangold Fondkommissions analystjänst. Vi vill med tjänsten underlätta för aktiemarknaden genom att vi med våra bolagsanalyser bidrar till ett bredare investerarperspektiv och därmed ökar allmänhetens intresse för bolagen vi bevakar. 

Vi skriver uppdragsanalyser för små- och medelstora företag noterade på Nasdaq Stockholm, First North och Spotlight Stock Market och NGM, och gör kvartalsvisa uppdateringar när bolagen rapporterar.  Dessutom kommenterar vi kontinuerligt nyheter och händelser kopplat till bolagen för att ge investerare ytterligare perspektiv. 

Våra analytiker:

Jan Glevén, Head of Insight

Magnus Behm, Senior Analytiker

...

Senaste analyser

Nyhetsbyrån direkt

Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

Rapportkalender