Nyheter

Nicoccino: FREDRIK LAURELL TAR ÖVER SOM VD FÖR NICOCCINO HOLDING AB

”Jag välkomnar Fredrik Laurell som VD i Nicoccino Holding AB och ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med honom. Han har en gedigen erfarenhet av arbete med orala nikotinprodukter och att arbeta med starka internationella varumärken, som vi kommer att kunna dra stor nytta av”, säger Fredrik Hübinette, styrelseordförande i Nicoccino Holding AB.

Fredrik Hübinette, Styrelseordförande Nicoccino Holding AB
 

+46 73 344 66 09
fredrik.hubinette@nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar och tillverkar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt baserad på en alginatplattform uppbyggd som en tunn film.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.sesamt på +46 8 528 00 399. 

 
   

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (MAR). Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2020, kl. 12:15 CET.