Nyheter

Ny huvudansvarig revisor för Mantex AB

Per Svensson ersätter tidigare revisorn Stefan Bengtsson som avsagt sig uppdraget på egen begäran då Stefan övergår i egen verksamhet.