Nyheter

Recyctec: Bolaget har säkrat en stororder av Earthcare via Ahlsell Norge AS

Recyctec har tillsammans med Ahlsell offererat och vunnit en större affär omfattande totalt 395 tkr samt tillkommande frakt avseende Earthcare Fastighetsglykol att levereras till Norge under slutet av 2020 och början av 2021. Slutkunden är en stor statlig verksamhet i Norge med höga krav på sekretess och säkerhet varför inga ytterligare detaljer kan lämnas i detta avseende.

Recyctec är mycket glada för detta. Det visar att vår affärsmodell fungerar väl hela vägen till slutkund även på andra marknader än Sverige. Vårt fokus på fastighetsmarknaden genom starka distributörer kombinerat med säljstöd från bolaget till både distributör och servicepartner fungerar hela vägen och detta är något som vi skall vidareutveckla under 2021.

Att större offentliga kunder väljer Earthcare ser bolaget också som ett bevis på att bolagets erbjudande är relevant på marknaden. Bolaget ser detta som ett mycket bra sätt att accelerera både i Sverige och Norge, samt ett bevis på att bolaget har god kapacitet att klara större beställningar.

Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-18 14:36 CET.