Nyheter

Recyctec inleder expansion till Tyskland

Den tyska kemimarknaden är långt större än den svenska, samt att hållbarhetstrenden för B2B aktörer är än starkare än i Sverige. Detta bådar gott för Bolagets möjligheter att hitta både kunder och leverantörer.

”Dr. Kramer – Consulting & Trading”; Dr. Kramer, har en lång erfarenhet av  kemimarknaden i Tyskland såväl som globalt. Vad gäller sektorer så kommer ett särskilt fokus läggas på Automotive-sektorn. Det idag slutna avtalet med Dr. Kramer innefattar råvaruanskaffning och försäljning till kunder i Tyskland.

Initialt kommer en gemensam marknadsanalys genomföras för att verifiera potentialen hos olika potentiella kunder och leverantörer av råvara.

Bolagets erfarenheter av att bedriva internationell försäljning eller relationsbyggande är att det är en mycket stor fördel att ha lokal förankring, både sett till kontaktnät och renommé såväl som språk och kultur. Detta gäller i allra högsta grad i Tyskland och bolaget är därför mycket glada att ha knutit till sig Dr. Kramer i detta arbete.

Dr. Kramer kommenterar: – ”Jag tycker att affärsmodellen är intressant och helt i linje med hållbarhetstrenden som växer i Europa. Jag tror att det finns stor potential i detta, och jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Recyctec i detta.”

Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-13 16:15 CET.