Nyheter

Recyctec: Komplettering: Beslut om att sätta upp dotterbolag i Norge

Bolaget söker kontinuerligt efter möjlighet till att anskaffa och säkerställa råvara i både mindre och större mängder. Från tid till annan får bolaget förfrågningar om möjligheten att ta emot partier med använd glykol från aktörer i Norge. För att exportera använd glykol från Norge över gränsen till Sverige krävs dock ett exporttillstånd. Att anskaffa ett exporttillstånd kommer både med en engångskostnad, samt en relativt lång handläggningstid. Dessa två förutsättningar gör att vissa partier av råvara inte praktiskt kan förmedlas till Recyctec – antingen för att volymen är för liten att motivera tillståndskostnaden, eller att handläggningstiden för tillståndsgivning är för lång. För vissa större partier med använd glykol innebär de långa handläggningstiderna att bolaget idag inte har möjlighet att vara med alls i diskussionen om dessa – då motparten ibland kräver besked innan tillstånd ens rimligen kunnat erhållas.  Ovanstående beslut kommer förändra den situationen till det positiva för bolaget – då ett tillstånd ger bolaget möjlighet att kontinuerligt ta emot råvaror i Norge och transportera dessa till anläggningen i Jönköping.

För att förebygga dessa situationer har styrelsen idag beslutat att omedelbart påbörja arbetet med att sätta upp ett helägt dotterbolag i Norge för att genom detta dotterbolag ansöka om ett permanent exporttillstånd. Detta kommer att möjliggöra att bolaget med kort varsel kan säkerställa mottagandet av både mindre och större partier råvara. Det innebär också att bolaget kan ta emot flera mindre partier med råvara och sedan frakta dessa gemensamt för optimal logistik.

Ett helägt dotterbolag kommer också att vara ett starkt verktyg i möjligheterna att bearbeta norska kunder, som då kan erbjudas en norsk motpart i kommande kundrelationer. Totalt sett kommer dotterbolaget därmed att vara en stor tillgång i bolagets närvaro i Norge.

Bolaget räknar med att dotterbolaget jämte exporttillstånd skall vara på plats under första kvartalet 2021.

Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-12 15:52 CET.