Nyheter

Selvaag Bolig ASA: Ny CFO i Selvaag Bolig

– Vi har hatt en bred søknadsprosess med mange høyt kompetente søkere. Etter en nøye evaluering falt valget på den kandidaten som kjenner både bransjen og selskapet best. Brunvoll har verdifull kompetanse og erfaring som er viktig og riktig for Selvaag Bolig, og han vil utvilsomt være med på å styrke selskapet ytterligere, sier CEO Sverre Molvik. 

Brunvoll er født i 1977 og har en Master of Science i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole. Han begynte sin karriere i PricewaterhouseCoopers AS og startet som Group Financial Controller i Selvaag Bolig i 2010. Han jobbet som økonomisjef i selskapet fra 2014 til 2020, og har vært ansattvalgt styremedlem i seks år. Fra 2020 har han vært administrerende direktør i Urban Property, et samarbeidsselskap som eier Selvaag Boligs tomtebank. 

CEO Sverre Molvik vil håndtere CFO-rollen frem til Brunvoll tiltrer senest 1.mai 2021.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12