Nyheter

Sista dag för handel med BTA i AdderaCare

Totalt har 7 401 238 aktier registrerats på Bolagsverket. Dessa beräknas distribueras till VP-konto/depå den 20 juli 2020. Efter registreringen uppgår antalet aktier i AdderaCare till 25 904 335 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 295 216,75 SEK.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut till AdderaCare i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare.

För mer information om nyligen genomförd företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0)8 – 463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information om AdderaCare, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD

Telefon: +46 708 69 05 69

E-post: marianne.sernevi@adderacare.com

Om AdderaCare AB
AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag inom hjälpmedelssektorn. Genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning skapar vi mervärden för både ägare och brukare. Koncernen består av sammanlagt fem bolag i Sverige, Norge och Nederländerna. AdderaCare AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ADDERA). Erik Penser Bank är Certified Adviser, kontakt certifiedadviser@penser.se,+46 (0)8 – 463 83 00.