Nyheter

Smart Energy: REGISTRERING AV NYEMITTERADE AKTIER SLUTFÖRT HOS BOLAGSVERKET

Bolagsverket har även idag registrerat den riktade nyemissionen om totalt 177 275 000 aktier till en grupp privata investerare och dessa aktier är även idag utbokade till respektive tecknare. Totalt erlagd likvid för dessa nya aktier uppgår till 25 527 600 kronor.

Antalet aktier har därmed ökat till 904 412 915 stycken från tidigare 707 137 915 stycken och bolagets aktiekapital uppgår nu till 90 439 291,50 kronor, säger Jesper Starander, VD och koncernchef i Smart Energy Sweden Group AB (publ).
   

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander: jesper.starander@sesab.net
  

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
www.sesab.net