Nyheter

Storebrand ASA: Meldepliktig handel

Lysaker, 23. februar 2021

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Daniel Sundahl: Mobil 91 36 18 99

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12