Nyheter

TagMaster AB: TagMasters årsredovisning tillgänglig på webbplatsen

Pressmeddelande, Stockholm, 26 mars 2020

TagMasters årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig på TagMasters webbplats, www.tagmaster.com 
Engelsk version finns tillgänglig vecka 14.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, CEO, 08-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Traffic Solutions och Rail Solutions – under varumärkena TagMaster och Sensys Networks – med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, och i USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.sewww.tagmaster.com