Nyheter

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering september 2019

Det officiella försäljningspriset (”OSP”) för råoljan Oman Export Blend under september 2019 uppgår till USD 63,87 per fat (1). OSP tillkännages av Sultanatet Omans olje- och gasdepartement, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
—————————————————————
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2019 kl. 12:00 CEST.

(1) OSP för september 2019 är det aritmetiska genomsnittet av det dagliga marknadspriset på DME Oman Crude Oil Futures Contract för september 2019, som det handlats i juli 2019.